O nás

V ekonomických teóriách sú klasickými výrobnými faktormi práca, pôda a kapitál. Dynamickým vývojom posledných dekád môžeme za štvrtý a rozhodujúci výrobný faktor budúcnosti považovať práve PODNIKATEĽSTVO, ktoré predstavuje organizačné a manažérske schopnosti podnikateľa.

            Podnikateľstvo, resp. podnikavosť (angl. Entrepreunership), je práve tá podstatná drobnosť, ktorá odlišuje podnikateľov od bežných ľudí. Práve podnikatelia sú tí, ktorí sa nebáli vykročiť zo svojej komfortnej zóny, využiť svoje vzdelanie, schopnosti, príležitosti a nápady, a tým meniť svet a vytvárať hodnoty pre celú spoločnosť.

            V našej spoločnosti pomáhame tieto kľúčové vlastnosti objavovať u ostatných a podporovať ich pri začiatkoch podnikania, ako aj počas celého podnikania.

            Poskytujeme komplexné služby pri výbere vhodnej právnej formy podnikania, zakladaní obchodných spoločností, predaja ready – made spoločností, vedení účtovníctva, daňovej optimalizácii a vypracovaní interných firemných smerníc.

            Taktiež poskytujeme služby aj pre tretí sektor, a to zakladanie a predaj občianskych združení, vrátane optimalizácie podnikateľských procesov vhodnou kombináciou obchodných spoločností a subjektov z neziskového sektora.

            Služby pre vás poskytuje skúsený tím odborníkov s dlhoročnou praxou a vysokoškolským vzdelaním v odbore práva, ekonómie a manažmentu

 

SPOLU TVORÍME PODNIKAVÉ SLOVENSKO!

Ako vám vieme pomôcť?

Máte otázku ohľadne našich služieb? Máte predstavu čo chcete dosiahnuť, ale nie ste istý aké riešenie potrebujete? Ozvite sa nám a zistíme čo pre vás vieme urobiť!

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

Potrebujte prvotriedne služby pre vaše podnikanie?