Ďalšie služby

Vedenie účtovníctva je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského života. Aby ste sa mohli plne sústrediť na rozvoj svojho podnikania a zabudnúť na obavy z možných problémov – využite náš tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a rôznorodou praxou. Zabezpečíme pre vás kompletné spracovanie účtovníctva, vrátame mzdovej a personálnej agendy.

Samozrejmosťou je pre nás pravidelné vzdelávanie, dôsledné sledovanie zmien legislatívy (na ktoré sa pomáhame našim klientom vopred pripraviť a adaptovať), ako aj zmluvné garancie správnosti účtovníctva a poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti.

Interné smernice predstavujú dôležitý prvok vo fungovaní spoločnosti, uľahčujú riadenie a stanovením jednotných postupov či pravidiel významne zdokonaľujú rôzne vnútropodnikové procesy. Či už ide o smernice vyžadované legislatívou (často pod hrozbou sankcií) alebo je ich vytvorenie iniciované vedomou potrebou podnikateľa, ktorý chce pomocou nich prispieť k rozvoju firmy – sme tu pre vás, ako silný a spoľahlivý partner.

Či už ide o ochranu osobných údajov, správu a archiváciu dokumentov, BOZP alebo v neposlednom rade účtovné interné smernice, môžete sa na nás spoľahnúť. Zabezpečíme ich vypracovanie v súlade s legislatívou, s ohľadom na špecifiká vašej firmy a predovšetkým tak, aby boli prínosom pre všetkých zainteresovaných, zlepšili fungovanie vášho podnikania a napomohli dosahovaniu požadovaných cieľov.

Ďalším aspektom podnikania, s ktorým vám vieme pomôcť je daňová optimalizácia. Využitím správnej postupnosti krokov, dokážeme minimalizovať daňovú povinnosť vašej firmy, t.j. znížiť ju len na nevyhnutnú úroveň. Aplikovaním dostupných prvkov, procesov a možností, ktoré obsahuje platná legislatíva dosiahneme želaný výsledok.

Dôsledne pritom ustriehneme, aby sme žiadnym z realizovaných opatrení, neprekročili pomyselnú hranicu, za ktorou by dané kroky nemuseli byť v súlade s právnymi predpismi. Tie sa navyše v priebehu času menia, rovnako ako potreby či situácia vašej firmy. Preto pristupujeme k týmto činnostiam obzvlášť individuálne, aj vzhľadom na charakteristiku podnikania a vaše ciele vytýčené v danom účtovnom období i do budúcnosti.

SPOLU TVORÍME PODNIKAVÉ SLOVENSKO!

Ako vám vieme pomôcť?

Máte otázku ohľadne našich služieb? Máte predstavu čo chcete dosiahnuť, ale nie ste istý aké riešenie potrebujete? Ozvite sa nám a zistíme čo pre vás vieme urobiť!

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp

Potrebujte prvotriedne služby pre vaše podnikanie?