Podnikatelstvo Fabiš a syn - Preklady a tlmočenie

Naše prednosti

  • rodení hovorcovia RU a SJ
  • v prípade potreby pracujeme v SO, NE a tiež počas sviatkov
  • 15 ročná prax v oblasti prekladov
  • dlhoročné pobyty v krajinách, do jazyka ktorých prekladáme
  • zodpovedne postavené ceny
  • ústretovosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť